Axer

Tomt

Ønsker du å selge tomt eller eiendom til utbygger? Vi kjøper tomter og bebygde eiendommer både for boligbygging og næringsvirksomhet, samt gjennomfører reguleringsprosessen.

Vi går gjerne inn i partnerskap med grunneier der det er ønskelig
Vi går gjerne inn i partnerskap med grunneier der det er ønskelig

Selge tomt eller næringseiendom til utbygger?

Som eiendomsutvikler og utbygger møter vi mange eiere av tomter de ikke selv har muligheten til å utvikle. Axer har lang erfaring med å utvikle tomter til bolig- og handelsformål for å oppnå høy verdiskapning. Skal du selge en tomt til en utbygger, så vil vi gjerne møte deg. Vi tilbyr rene kontantkjøp, men også muligheten til å være med på verdiskapningen som skjer når tomten reguleres.

Mange har ikke kjennskap til prosessen og mulighetene som ligger i å selge tomt til en utbygger. Vi ønsker å komme tidligst mulig i kontakt med grunneier for å kunne dele erfaringer og finne gode samarbeidsformer. Vi kan bidra med markedsanalyse, verdivurderinger, skatterådgivning og andre avklaringer som er viktig dersom du ønsker å selge tomt til utbygger.


Vi kjøper både råtomter og næringseiendommer med utviklingspotensial