Axer

Vi utvikler, selger og forvalter eiendom sentralt på Østlandet og i Bergen.

Siden oppstart i 1999 har vi bygget over 1000 boliger, og har over 4000 boliger under utvikling. I tillegg har vi utviklet 70.000 kvm. næringslokaler, og vi i dag forvalter ca. 40.000 kvm. av disse.

Evnen til å finne gode løsninger og å tenke nytt kjennetegner Axer. Det gjelder så vel løsninger for våre leietakere som boligkunder, og for utvikling av tomter og næringseiendommer. Vår filosofi er at de beste løsningene finnes gjennom samarbeid, og ved å vurdere flere alternativer.

Axer jobber aktivt med å vurdere nye eiendommer for kjøp. Det siste året har vi økt vår tomtebank for boligformål til ca. 4000 boliger gjennom kjøp av råtomter og næringseiendommer som skal omreguleres til boligformål.

Borger Borgenhaug startet Akershus Eiendomsutvikling i 1999, senere Axer, med ønske om å finne løsninger på eiendomsutfordringer hvor andre ikke har kommet i mål.

  Ved oppstarten hadde Borgenhaug ervervet seg bred erfaring seg gjennom ti år i Veidekke ASA, hvor han var leder for prosjektutviklingsavdelingen, region syd, når han sluttet. Utdanning innen ingeniørfag, taksering, eiendomsforvaltning og utvikling tok han i parallell.

Oppstart

I 1999 etablerer Borgenhaug Akershus Eiendomsutvikling sammen med to partnere med kapitalen fra salg av selvbygget hus på Tjøme. I begynnelsen var bygging og tilpassing av dagligvarebutikker hovedfokus, mens boligutvikling startes i parallell med bygging av 12 leiligheter i hjembyen Tønsberg.

Axer videreutvikles

I 2003 kjøper Borgenhaug ut partnere og blir 100% eier av Akershus Eiendomsutvikling og i 2005 samles alle prosjektselskaper under Axer Eiendom for å gi bedriften en tydeligere profil utad.

Næringsbygg

Utvikling av næringsbygg har skjedd som en kombinasjon av nybygg og transformasjon av eldre bygningsmasse. Varehus for ICA, KIWI, REMA 1000, Elkjøp og Lefdal har vært spesielt viktig. I tillegg har kontorbygg blitt en sentral del av virksomheten.

Kombinasjonsbygg

I perioden 2007 til 2010 ferdigstiller Axer tre prosjekter som alle kombinerer næringslokaler og leiligheter. Parkgata i Hamar kombinerer leiligheter og kontor, mens Storhamar terrasse og Strømmen Atrium & Studio kombinerer begge leiligheter og dagligvare.

Sentralisering og tomtebank

I de senere årene har Axer hatt økt fokus på Østlandet og Bergensregionen. Vår tomtebank har også økt betraktelig og vi har nå over 4000 boliger under utvikling i østlandsområdet ved Oslo, Asker, Romerike og Follo, samt Bergen ved Sansli, Fyllingsdalen, Nesttun og Kronstad.

Forretningsidé

 

Vi utvikler, selger og forvalter eiendom sentralt på Østlandet og Vestlandet


Visjon

 

Best på løsning

Axers visjon er å være best på løsning, enten det gjelder bebyggelsen for en tomt eller løsninger for våre leietagere, boligkjøpere eller andre partnere. Dette er vår ledestjerne som vi strekker oss etter i alt vi gjør. 


Verdier

 

Løsningsorientert

Evnen til å finne gode løsninger og tenke nytt kjennetegner Axer. Vi skal ikke låse oss i en måte å tenke på, men vurdere et brett spekter av løsninger før vi bestemmer oss. Vi vet også at de beste løsningene finner vi ved å involvere kunder og samarbeidspartnere.

Engasjert

I Axer liker vi det vi jobber med og menneskene rundt oss. Vi skal ha en kultur hvor er vi engasjerte, entusiastiske og dedikerte. Vi strekker oss etter å kunne gi raske tilbakemeldinger og å finne løsninger som skaper fremdrift. Det skal være positivt og konstruktivt å samarbeide med Axer.

Forutsigbar

Axer er til å stole på. Vi skal levere etter avtale og søker å gjennomføre strukturerte og transparente prosesser.  Ærlighet, pålitelighet og integritet skal gi den forutsigbarheten vi strekker oss etter.

Kontakt oss gjerne på telefon 22 03 81 00.

Mikael Skovrup

Mikael Skovrup

Administrerende direktør

+47 47 70 45 54
mikael@axer.no

Mathias Lorentzen

Mathias Lorentzen

Investeringsdirektør

+47 99 20 70 80
mathias@axer.no

vCard

Øyvind Ryssdal

Øyvind Ryssdal

Finansdirektør

+ 47 92 01 40 29
oyvind@axer.no

vCard

Pål P. Syse

Pål P. Syse

Senior rådgiver

+47 22 03 81 10
syse@axer.no

vCard

Torstein Hågensen-Drønen

Torstein Hågensen-Drønen

Prosjektutviklingssjef Bergen

+47 55 38 90 11
torstein@axer.no

vCard

Ragnhild Hovde Slettemoen

Ragnhild Hovde Slettemoen

Økonomisjef

+47 22 03 81 05
ragnhild@axer.no

vCard

Harald Renskaug

Harald Renskaug

Prosjektsjef

+47 22 03 81 14
harald@axer.no

vCard

Knut Rolvsjord

Knut Rolvsjord

Prosjektsjef

+47 97 59 63 03
knut@axer.no

Christer Mæhlum

Christer Mæhlum

Prosjektsjef Bergen

+47 55 38 90 12
christer@axer.no

vCard

Henriette Sønsteby

Henriette Sønsteby

Markedssjef

+47 97 77 48 55
henriette@axer.no

vCard

Ola Varpe

Ola Varpe

Eiendomsforvalter

+47 48 40 06 49
ola@axer.no

vCard

Hans Jørgen Hansen

Hans Jørgen Hansen

Prosjektutvikler

+47 94 84 94 84
hans.jorgen.hansen@axer.no

Runa Bergersen

Runa Bergersen

Regnskapscontroller

+47 22 03 81 02
runa@axer.no

vCard

Gaganprit Kaur Plaha

Gaganprit Kaur Plaha

Konserncontroller

+47 22 03 81 15
gaganprit@axer.no

vCard

Tanya Bråten

Tanya Bråten

Regnskapsmedarbeider

+47 46 96 61 45
tanya@axer.no

Jorunn Marie B. Borgenhaug

Jorunn Marie B. Borgenhaug

Regnskapsmedarbeider

+47 22 03 81 12
jorunn@axer.no

vCard

Borger Borgenhaug

Borger Borgenhaug

Styreleder

22 03 81 03
borger@axer.no

vCard

Grunnlegger og eier av Axer. Har jobbet ti år i Veidekke hvor han ledet prosjektutviklingsavdelingen, region syd, når han sluttet. Utdanning innen ingeniørfag, taksering og eiendomsutvikling, sistnevnte ved Sheffield Hallam University.

Harald Hellebust

Harald Hellebust

Styremedlem

+47 21 02 10 00

Hellebust er advokat og partner i Wiersholm. Hans kjernekompetanse er selskapsrett, M&A og kontraktsrett. Hellebust arbeider hovedsakelig med fusjoner og oppkjøp, risikokapitalinstrumenter og private equity. Han har også møterett for Høyesterett.

Knut Løken

Knut Løken

Styremedlem

+47 23 11 96 00

Knut Løken er Investeringsdirektør i Linstow AS hvor han har ansvar for transaksjoner og forretningsutvikling, samt er del av selskapets ledergruppe. Før dette var han partner i ABG Sundal Collier hvor han arbeidet i skjæringspunktet mellom corporate finance og eiendom. Løken er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen finans.