Axer

Oslo / Handel

Ljabrubakken 1

Dagligvare på Ljan i Oslo

Totalareal:
500 m2


  • Prosjektbilder

Om eiendommen

Bygget ligger enkel tilgjengelig i Ljan / Nordstrand området i Oslo.

 

Leietaker

ICA

Ljabrubakken 1 – Oslo