Axer

Næring

Det er viktig for oss at lokalene fungerer godt for våre kunder. Dette gjelder både løsningen vi finner i fellesskap før innflytning, og for behov som skulle melde seg senere.

 

Næringseiendom er en sentral del av Axer’s strategi og portefølje, hvor vi eier og forfalter arealer i påvente av transformasjon til Bolig.

Axers filosofi er at tilgjengelighet og detaljkunnskap til bygget er essensielt for å kunne yte en god kundeservice. Vi har derfor lokale, kompetente vaktmestere for våre bygg. Skulle oppstå spørsmål som ikke kan håndteres av våre vaktmestre, har vi også sterk byggteknisk kompetanse sentralt, enten det gjelder inneklima, tekniske funksjoner, eller annet vedlikehold.

Det er viktig for oss at lokalene fungerer godt for våre kunder. Vi gjør derfor tilpasning, ombygging og nybygg dersom det er behov for dette. Vi fungerer ofte som sparringpartner for våre kunder ved løsningsvalg i forbindelse med tilpasning og ombygging.

Vi er opptatt av å kunne gi raske tilbakemeldinger på spørsmål som måtte oppstå innen alle forvaltningstemaer. Kontakt Ola Varpe hos oss for alle spørsmål.

Næring