Axer

Eiendomsutvikling

Axer er en eiendomsutvikler som alltid er på jakt etter tomter og næringseiendommer med utviklingspotensial. Er du eier eller formidler av slike, setter vi stor pris på å få snakke med deg.

Møte med grunneier
Møte med grunneier om alternative løsninger for tomten

På jakt etter tomter og utviklingseiendommer

Vår filosofi er først og fremst å se på tomtens egenskaper, områdets demografi og grunneiers ønsker. Deretter ser vi på om det er leiligheter, rekkehus, eneboliger, næringsbygg eller en kombinasjon av dette som skaper den beste løsningen.

Har du en eiendom på det sentrale Østlandet eller i Bergen, vil vi gjerne snakke med deg angående eiendomsutvikling. Både kjøp og andre samarbeidsformer er interessant for oss.

Eksempel på en tomt med utviklingspotensiale
Eksempel på en tomt med utviklingspotensiale

Samarbeid med grunneier/gårdeier

Vi samarbeider med grunneiere gjennom opsjons- og intensjonsavtaler eller andre avtaleformer som eier måtte ønske. Som eiendomsutvikler er vi er opptatt av å å ha et balansert samarbeid, ta hurtige avgjørelser og imøtekomme de ønsker og behov en grunneier har.

Eiendomsutvikling og konseptutvikling

I utviklingsfasen av et prosjekt er det svært viktig for oss å skape de beste løsningene for grunneier, omgivelser, boligkjøpere og næringsleietakere. Vi er opptatt av å se på et bredt spekter av løsninger en tomt gir, og vurderer derfor alltid flere alternative løsninger på våre prosjekter. De beste løsningene finner vi ved å involvere flere samarbeidspartnere og kompetanseområder i denne fasen.

Vi jobber med forskjellige arkitekterselskaper
Vi jobber med forskjellige arkitekterselskaper for å finne den beste løsningen når vi jobber med eiendomsutvikling, her hos a-lab arkitektkontor.

Prosjekt design

Her legges detaljene som skaper gode kvaliteter i boligene. Tett samarbeid mellom arkitekt, rådgivere, megler og vår prosjektutvikler er en forutsetning i denne fasen. Vårt fokus med eiendomsutvikling er å skape varige verdier og bruksglede for våre kunder.

Planprosess

Vi har lang erfaring med å samarbeide med kommunen og andre offentlige aktører for utvikling av eiendom. Vi jobber også med prosjekter som krever prosjektering av offentlig infrastruktur.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du søker samarbeid innen eiendomsutvikling.