Axer

Høvik / Generasjonsleiligheter

Høvikodden

Her ønsker vi å bygge boliger som i form av en generasjonbolig vil integrere ulike aldersgrupper og familier som har medlemmer med spesielle behov.

Boligene er tenkt som to separate enheter med egne innganger, en større og en mindre del, dog med mulighet for å åpne mellom.


  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder

Borformen er for unge, familie, pleietrengende og handicappede under samme tak, men hvor det er separate boenheter. Vekselsbruk hvor familier kan bo sammen gjennom generasjoner, hele livet. 

Dagens hovedhus på tomten blir utstyrt med felles stuer, spisearealer og kjøkken. Gjesteleilighet, lekearealer, trimarealer samt arealer til hobby og verksted.

Fantastisk beliggende på høvikodden med Veritasparken som nærmeste nabo. Flotte turstier langs fjorden. Kort vei til Høvik med servicetilbud, samt båthavn og bademuligheter. Umiddelbar nærhet til Bærum kommunes seniorfunksjoner.

Prosjektet er under utvikling, og endelig konsept er ikke ferdigstilt. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.