Axer

Strømmen / Leiligheter

Strømmen Atrium & Studio

90 leiligheter og dagligvarebutikk i førsteetasje

Ferdigstilt 2007


  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder

90 leiligheter fordelt på to konsepter samt stor dagligvarebutikk i førsteetasje og to mindre næringslokaler. Svært sentral beliggenhet på Strømmen.

 

Leilighetene i Strømmen Atrium er utviklet for en voksen målgruppe, med tanke på størrelse og kvaliteter. Leilighetene i Strømmen Studio retter seg mot førstegangsetablerere og enslige, men sin nye kompakte og effektive boliger.

Da den gamle Shell stasjonen midt i Strømmen senter skulle legges ned, så Axer muligheten til en større utvikling, gjennom samarbeid med selskapet Oxer med Ole K Karlsen fra Drammen gikk mann løs på utfordringen.

 

Andre aktører hadde da prøvd å få til en fornuftig leilighetsløsning for denne tomten, uten hell. En utfordring var å få tilstrekkelig lys til alle leilighetene. Løsningen var å dele opp eiendomsmassen i to hovedbygg; Strømmen Atrium med en sentral åpning i bygget for å gi mere lys, samt Strømmen Studio som et adskilt bygg. I tillegg ble det laget parkeringsplass på gateplan under Strømmen studio, for å få kundeparkering for en attraktiv KIWI butikk som ble plassert i første etasje på Atrium bygget. I tillegg ble det bygd to mindre næringslokaler i hver sin ende av Strømmen Studio.

 

Bildene under viser før etter bilder av tomten. 

Strømsveien 55 – Strømmen, Skedsmo