Axer

Oslo / Eneboliger

Sandvika Panorama

15 eneboliger og tomannsboliger med fantastisk fjordutsikt

Ferdigstilt 2012


  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder

Eneboliger og tomannsboliger med flott beliggenhet hvor boligene er tilpasset terrengets topografi slik at alle har vid fjordutsikt og i tillegg kveldssol på den andre siden av boligen. Boligene har moderne og arealeffektive løsninger med fine uteområder. I tillegg er det laget en felles lekeplass for de 15 boligene.

Tomten ble kjøpt sammen med en utviklingspartner og Axer stod for regulering og utvikling, samt gjennomførte selve utbyggingen og administrerte salget. Området var en ubebygget tomt bestående av til dels svært kupert fjell og skog. Det ble arbeidet mye med boligenes plasseringer for at hver enkelt både skulle få fjordutsikt mot sør-øst, men også uteareal med kveldssol mot vest.

Bjerkoddveien – Slependen