Axer

Om Axer

Vi utvikler, selger og forvalter eiendom sentralt på Østlandet og Vestlandet.

Siden oppstart i 1999 har vi bygget over 1000 boliger og utviklet 70.000 m2 næringslokaler. Evnen til å finne gode løsninger og tenke nytt kjennetegner Axer, enten det gjelder løsninger for våre leietakere, boligkunder eller for utvikling av tomter og næringseiendommer.

Eiendom søkes

Ønsker du å selge tomt eller utviklingseiendom til utbygger?

Vi kjøper tomter både for boligbygging og handelsvirksomhet, samt gjennomfører reguleringsprosessen.

Vi tilbyr rene kontantkjøp, men også muligheten til å være med på verdiskapningen som skjer når tomten reguleres.

Nøkkeltall

Siden 1999 har vi bygget over 1000 boliger og utviklet 70.000 kvm. næringslokaler, hvorav vi forvalter ca. 40 000 kvm. Vår tomtebank utgjør ca. 4000 boliger fordelt på det sentrale Østlandsområdet samt i Bergen

DU FINNER OSS HER
Vis: Oslo   Bergen

Besøksadresse:
Bolette Brygge 1, 0250 Oslo

Postadresse:
Postboks 2083 Vika 0125 Oslo

Fakturahenvendelser sendes til:
faktura@axer.no

Telefon:
+47 22 03 81 00

Kontakt oss